Na Gréige An Aithin naisc, faisnéis áitiúil, caipiteal, Thessaloniki

Suíomhanna Gréasáin nó cáipéisí faoin Aithin. ACCMR (Ionad Comhordaitheora na hAithne d'Imircigh agus do Dhídeanaithe) Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh comhordú éifeachtach a dhéanamh idir na húdaráis bhardasacha agus na páirtithe leasmhara atá ag feidhmiú sa chathair, mar eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus imircigh

Léigh níos mó

Naisc Ghréig, láithreáin ghréasáin faisnéise, grúpaí comhrá

Sa doc tá an fhaisnéis bheannaithe Ie naisc nó cáipéisí uileghabhálacha faoi imircigh agus dídeanaithe. Clúdaíonn sé an tír go léir ar iliomad gnéithe cosúil le tearmann, tithíocht, oideachas, cúram sláinte agus eile. Faisnéis faoin bhFoireann um Eolas Soghluaiste / Oibrithe Deonacha na hAithne - FÓGRAÍ SEIRBHÍSÍ ASYLUM

Léigh níos mó